HISTORIKSBF bildades den 2 november 1968 vid ett möte mellan båtklubbar i Siljansområdet.


Syftet var att ta fram ett sjökort över sjösystemet och ordna med utprickning samt vara ett remiss organ rörande sjösystemet.


Arbetet med att ta fram ett sjökort påbörjades 1968. Man djuplodade för hand och vinkelmätte positionerna som Sjöfartsverket sedan var behjälpliga med att rita sjökortet baserat på de uppgifter som vi lämnade.


Första sjökortet kom ut 1971 och har sedan dess reviderats ett antal gånger fram till år 2000 då gps:en gjorde sitt intåg. Man insåg då att positionerna inte stämde överens med gps:en så SBF beslöt att göra ett helt nytt sjökort från grunden. Detta kom ut 2005 baserat på gps positioner.


Kortet finns idag både som papperskort och i digital form.


När vi skulle börja sätta ut sjömärken insåg vi att det behövdes en arbetsbåt, därför inköptes en hamn bogserade från Sundsvall (Moälven) omdöpt till Remmaren. Den byttes senare ut till en aluminiumbåt som var lättare att hantera, även denna byttes senare ut till en Tollare med akterhytt som försågs med kran.


Arbetet med utprickning och sjömätning bygger helt på att medlemsklubbarna sköter sin del av utprickningen.


Klubbarna har genom åren lagt ned ett enormt arbete för att göra sjösystemet säkrare vilket blir allt viktigare när båtarna ökar i både storlek, hastighet och värde.


Vi har också genom åren fått ekonomiskt bidrag från kommunerna: Orsa, Mora, Rättvik samt Leksand.