SILJANS BÅTFÖRBUND


Är en sammanslutning av båtklubbar runt Siljan, Orsasjön och Insjön.


Vi verkar för att öka säkerheten på våra vatten genom att främja vaksamheten och ansvarskänslan hos båtförarna samt framställa ett sjökort över sjösystemet.


  •  Sprida sjövett hos alla som använder våra vatten.


  • Förebygga olyckor och olyckstillbud samt främja en positiv inställning till sjön hos befolkningen kring stränderna.


  • Hjälpa kommunerna att förebygga de svårigheter som den ökande fritidstrafiken medför.


  • Medverka till att lösa de problem som uppstår vid bygga i eller nära vatten.


  • Medverka vid miljöplanering som rör stränder.


  • Motverka nedskräpning av vatten och stränder.


  • Främja samarbetet mellan kommuner och klubbar i gemensamma ärenden.


  • Underlätta transporter av båtar till och från andra sjösystem.


  • Främja ungdomsverksamhet med segling, rodd och övrig båtsport.


  • Verka för bevarande av kulturhistoriskt material med anknytning till sjösystemet.För att vi ska kunna lyckas med detta krävs att alla båtklubbar runt våra sjöar bidrar och att vi tillsammans gör detta möjligt.